Fonden kan kun søges via denne hjemmeside. Der kan søges midler til følgende formål:

Familien

Fondens formål er ‘at støtte, betrygge og glæde stifterens datter fru Kirsten Danel og hendes ægtefælle og livsarvinger, samt de med disse samlevende ægtefæller’.

Ansøg om midler til familien

Slægten

Fondens formål er endvidere ‘at støtte Ellen og Knud Dalhoff Larsens søskende og disses livsarvinger, herunder de med dem samlevende ægtefæller’. Ansøgere bedes kort redegøre for deres slægtskab med Ellen eller Knud Dalhoff Larsen. Ændringer i og tilføjelser til slægten bedes meddelt fonden her.

Ansøg om midler til slægten

Almennyttige formål

I henhold til fundatsen støtter Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond ‘almenvelgørende og/eller almennyttige formål, herunder uddannelse’. Fonden har i de senere år haft fokus på børn med særlige behov og har støttet projekter i Danmark og danske projekter i udlandet.

Ansøg om midler til almennyttige formål

Kunsthåndværk og kunstneriske formål

Fonden foretager i henhold til fundatsen tildeling af støtte til kunsthåndværk og kunstneriske formål og lignende. Gennem årene har fondsbestyrelsen udvist en særlig interesse for kunsthåndværk, f.eks. keramik, vævning, smykkekunst, møbeldesign, glasdesign og lignende. Som en del af denne støtte opbyggede fonden i en årrække en samling af dansk kunsthåndværk. Samlingen er nu deponeret hos Kunstmuseet i Tønder, hvor værkerne kunne ses frem til 6. januar 2019.

Ansøg om midler til kunsthåndværk og kunstneriske formål

Ansøgningsfrister

Se fundatsen