Frist for ansøgning:

Senest 10. november – ansøgningen behandles på mødet i december

Ansøgningen skal modtages hos fonden senest 6 måneder før projektstart.

Der kan forventes svar på ansøgningen senest 2 måneder efter ansøgningsfristen, såfremt ansøgningen kan imødekommes. Hvis du ikke hører fra os, er ansøgningen ikke bevilget.