Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond er en familiefond

Fondens stifter trælastgrosserer Knud Dalhoff Larsen blev født i 1898.

Knud Dalhoff Larsen startede sin karriere med en læreplads i købmandsbranchen, men fandt hurtigt ud af at trælast og fyrretræ havde hans specielle interesse. Knud Dalhoff Larsen blev forvalter på et savværk i Silkeborg, videre rejste han til Finland hvor han arbejdede med savværksdrift og trælastafskibning savværk. Finland stod ham hele livet meget nær. Knud Dalhoff Larsen lærte trælast helt fra bunden. De nordiske træsorter var hans store passion.

Hjemvendt til Danmark fik Knud Dalhoff Larsen arbejde hos Trælastfirmaet Harald Kjær, som han sammen med sin kollega, Frees Horneman blev medindehaver af i 1935. Senere overtog de firmaet, der efterfølgende ændrede navn til Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

I 1973 stiftede Knud Dalhoff Larsen i samråd med sin hustru Ellen, Ellen & Knud Dalhoff Larsens fond. Knud Dalhoff Larsen overdrog en aktiepost i DLH A/S som Kapitalgrundlag til fonden.

Knud Dalhoff Larsen døde i 1974.