Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond er en familiefond, hvis formål er at støtte, betrygge og glæde stifterens og dennes ægtefælles efterkommere.

Læs mere om fondens historie.

Udover familie og slægt støtter fonden følgende formål:

 • Almenvelgørende og almennyttige formål, herunder uddannelse
 • Kunsthåndværk og kunstneriske formål

Fonden kan kun søges via denne hjemmeside

Se mere om at ansøge midler her

Bestyrelsen består af

 • En repræsentant for familien
 • En repræsentant for slægten
 • To medlemmer som er uafhængige af de begunstigede kredse og har tilknytning til det praktiske erhvervsliv
 • En jurist

Den nuværende bestyrelse:

 • Britta Danel (familien)
 • Gitte Dalhoff Kristensen (slægten)
 • Bodil Busk Laursen
 • Ole Christiansen
 • Niels Kahlke (formand)